Adverteren UitInMagazine.nl

UIT IN is bedoeld voor iedereen die wil weten welke activiteiten, evenementen, uitgaanstips en uitjes er plaatsvinden in Noord- en Midden Limburg. De site is zo opgebouwd dat men gemakkelijk per genre meer informatie kan krijgen over de verschillende activiteiten die er zijn. De agenda zet al deze activiteiten nog eens op een rijtje compleet met adresgegevens en locatie.

Met een jaarabonnement krijgt u toegang tot uw persoonlijke account waar u 24/7 al uw activiteiten, acties, vacatures of aanbiedingen onbeperkt kunt plaatsen. Uw activiteiten zijn hierdoor maximaal vindbaar en zichtbaar en we delen deze tevens via onze social media kanalen. Uw profiel wordt in onze bedrijvengids geplaatst waar u de mogelijkheid krijgt een logo, foto en/of film toe te voegen zodat u maximaal zichtbaar bent.

Daarnaast helpen we u graag verder bij het voeren van gerichte marketingacties als bijvoorbeeld uw kaartverkoop achter loopt of als u een specifieke actie onder de aandacht wil brengen. In samenwerking met Gilsing lokale media zijn er tevens mogelijkheden om uw boodschap in een printuitgave onder de aandacht te brengen bij gebied Noord- en Midden Limburg en/of op een van de 41 online platforms die zijn bezitten.


Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.


UitgelichtUIT!N AgendaWeerSjnabbeltjes